Előszó

Az emlékezet az a közeg egy nemzet, egy politikai, kulturális közösség életében, amelyben fennmaradhat.

Az emlékezés olyan tevékenység, amely nélkül nincs továbblépés a megmásíthatatlan, ám sosem lezárt múltból a jelen és a jövő felé. Az emlékezetből és emlékezés által feltárt tudás, a szembesülés és szembenézés nélkül nincs történelmi tudata az emberiségnek, a nemzetnek, az egyénnek. Történelmi tudat nélkül pedig képtelenek vagyunk tájékozódni nemzetünk sorsában és nem értjük meg saját osztályrészünket sem.

 

A tragikus magyarországi holokauszt szinte az 1990-es rendszerváltozásig kibeszéletlen maradt. A huszadik század borzalmainak több, mint negyven évig tartó szőnyeg alá söprése önmagában is olyan mély sebeket ejtett a magyar történelmi tudaton, melyeknek hatását ma is érezzük. Bár társadalmunk döntő többsége egyértelműen elítéli és elveti a faji, vallási, nemzeti és minden más kirekesztést, mind a mai napig időnként erős indulatokat vált ki a múlt értékelése, vagy akár csak egyes tények napvilágra kerülése is. Ezért is érzi Magyarország Kormánya erkölcsi és politikai kötelességének a múlttal való következetes szembenézést, azt, hogy olyan világos erkölcsi értékítéleteket mondjon ki, amelyek a humanizmus, a legnemesebb európai hagyományok mentén jelölik ki a múltból a jelenen át a jövőbe vezető utat. Raoul Wallenberg a magyarországi vészkorszak embermentőinek emblematikus alakja. Amikor születésének centenáriumára emlékezünk, a rémtettek jelenetei, a bűnösök alakja mellett felsejlik a reménység sziluettje is: a svéd diplomata és a többi önfeláldozó külföldi embermentő, a számtalan magyar és zsidó civil segítő, megannyi lelkész, pap, katona, munkás, földműves kontúrja. Wallenberg sorsának azonban van egy további tragikus vetülete: nem sokkal azután, hogy merész és hatékony embermentA budapesti zsidók tízezreit megmentő Raoul Wallenberg emléke és emberi nagysága előtt adóztak a Magyar Nemzeti Múzeumbanéseivel szembeszállt az egyik totalitárius rendszerrel, egy másik elnyomó rendszer áldozatává vált. 1945. január 17-én ugyanis elhurcolták a szovjetek, és már soha nem térhetett vissza. Máig tisztázatlan sorsának ilyetén alakulása sajátos hasonlóságot mutat egy másik embermentő, a magyar Esterházy János sorsával. Büszkék vagyunk minden magyarországi embermentőre, büszkék vagyunk arra, hogy emberek tudtak maradni az embertelenségben. Magyarország sohasem fogja eltűrni az antiszemitizmus, a rasszizmus vagy az előítéletek felülkerekedését, sem pedig az etnikai, vallási vagy politikai meggyőződésen alapuló intoleranciát és diszkriminációt. Egyedül így lehetünk méltók Raoul Wallenberg és embermentő társai emlékéhez.

Németh Zsolt
Magyarország Külügyminisztériumának parlamenti államtitkára, a Wallenberg Emlékbizottság elnöke

Vissza...