Bibliográfia

ANGER, PER: Raoul Wallenberggel Budapesten. Visszaemlékezések a háborús évek Magyarországára. Budapest, Belvárosi Könyvkiadó, 1999.

BÍRÓ ZSUZSA: A színtévesztő. Megjegyzés a Wallenberg-rejtélyhez. Filmvilág, 1990. 2. sz.

BODOR PÁL: Az utolsó találkozás Raoul Wallenberggel. Magyar Hírlap, 1987. ápr. 11.

BOKOR PÁL: Raoul Wallenberg. Budapesten. Magyar Hírlap, 1987. máj. 9.

BOKOR PÉTER: Mikor tűnt el Raoul Wallenberg? Élet és Irodalom, 1988. 42. sz.

BONDOR VILMOS: A Mikó-rejtély. Mikó Zoltán és Raoul Wallenberg kapcsolata a magyar ellenállásban, 1944-1945. Budapest, Püski Kiadó Kft., 1995.

BOTOS JÁNOS: Raoul Wallenberg magyarországi kapcsolatrendszere. In: [szerk. Botos János és Kovács Tamás]: Üldöztetés, embermentés, újrakezdés: tudományos emlékülések 2007. április 12. és május 8. p. 8-46. Budapest, Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány, 2007.

EMBER MÁRIA: Raoul Wallenberg. Magyar Nemzet, 1990. 122. sz.

EMBER MÁRIA: Ránk akarták kenni. Budapest, Héttorony, 1992.

EMBER MÁRIA: Wallenberg Budapesten. Budapest, Városháza, 2000.

ERDEI GYÖNGYI: Raoul Wallenberg és a Hazai Bank: mozaikképek a budapesti mentőakciókról. In: [szerk. Erdei Gyöngyi, Nagy Balázs] Változatok a történelemre: tanulmányok Székely György tiszteletére. p. 411-424., Budapest, ELTE BTK Középkori és Kora Újkori Egyetemes Tört. Tansz., 2004.

FORGÁCS GÁBOR: Emlék és valóság: mindennapjaim Raoul Wallenberggel. Budapest, Kolor Optika Ny. és K., 2006.

GARAI SÁRI - EMBER MÁRIA: Hogy a budapesti Wallenberg-kiállítás emléke fennmaradjon. Budapest, Művelődési és Közoktatási Minisztérium-Raoul Wallenberg Alapítvány, 1994.

GAZSI JÓZSEF: Akit Mózesként tiszteltek: feltevések egy politikai krimi hátteréhez, avagy Töprengés Raoul Wallenberg balsorsáról. Budapest, Raoul Wallenberg Alapítvány, 1995.

Gohér Pál visszaemlékezése Raoul Wallenberg budapesti működésére. [lejegyezte BENKŐ ÁRPÁD] Múzeumi Levelek, 1988.

HERTELENDY LÁSZLÓ: Miért tűnt el Raoul Wallenberg? Riporter ifj. Bihari László, Kapu, 1989. 6. sz.

NAGY SZ. PÉTER: Raoul Wallenberg nevével. Magyarország, 1989. 2. sz.

Ki volt Raoul Wallenberg? Dokumentumfilm, 1989. aug. 8.

Kiállítás Raoul Wallenberg 80. születésnapja tiszteletére: háromnyelvű katalógus (1992. augusztus 4-től október 31-ig) Budapest, Filantróp Társ.-Wallenberg Biz., 1992.

LAJOS ATTILA: Raoul Wallenberg - mítosz és valóság. Budapest, Minerva, 2007.

LÉVAI JENŐ: Raoul Wallenberg regényes élete: a budapesti svéd királyi követség 1944-45. évi mentő-tevékenységének hiteles története. Budapest, Magyar Téka, 1948.

LÉVAI JENŐ: Raoul Wallenberg regényes élete, hősi küzdelmei, rejtélyes eltűnésének titka. Budapest, Maecenas Könyvkiadó, 1988.

80 éve született Raoul Wallenberg: kiállítás a Legújabbkori Történeti Múzeumban. (1992. augusztus 4. - október 31.) [szövegét írta EMBER MÁRIA] Budapest, Filantróp Társ.- Wallenberg Biz., 1992.

RÓBERT PÉTER: „Védett” házak - Raoul Wallenberg tevékenysége kerületünkben. Budapest, József Attila Művelődési Központ Helytörténeti Gyűjtemény Klub, 1999.

SCHMIDT MÁRIA: Raoul Wallenberg. Új Írás, 1988. 9. sz.

SZÉL ERZSÉBET: Wallenberg Budapesten. Budapest, Ifjúsági Lapkiadó, 1989.

SZITA SZABOLCS: Langfelder Vilmos, Raoul Wallenberg magyar munkatársa. In: [szerk. Botos János és Kovács Tamás]: Üldöztetés, embermentés, újrakezdés: tudományos emlékülések 2007. április 12. és május 8. p. 47-92. Budapest, Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány, 2007.

[szerk. SZITA SZABOLCS] Raoul Wallenberg emlékezete: bibliográfiák. Budapest, Emlékezés 1944-2004 Közhasznú Alapítvány, 2007.

SZITA SZABOLCS: A humánum lovagja. Raoul Wallenberg svéd követségi titkár az életek védelmében. A magyarországi vándorkiállítás kísérőfüzete. Sopron, Hillebrand Ny., 2002.

SZITÁNYI ANDRÁS: Wallenberg emléke. Videofelvétel. Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala és az Oktatási Minisztérium támogatásával. Budapest, Ismeretterjesztő Filmtársaság, 2003.