Dokumentumok - Képek
Wallenberg öccsével, Guy von Dardel-lel 1920-ban
Wallenberg első útlevélképe 11 éves korából, 1923
Wallenberg iskolás korában, 1925-ben
Wallenberg Firenzében 1930-ban, az érettségi után
Wallenberg stoppolás közben a Hudson Bridge-nél, amerikai tanulmányai idején, 1931-1935
Wallenberg visszatért Svédországba és egy fürdő terveit készítette el - ez a kép egy neves újság címlapján jelent meg 1935-ben
Wallenberg mint kiképzőtiszt a hadseregnél
Wallenberg útlevélképe. Ez a kép volt a diplomáciai útlevelében, amelyet a család 1989-ben kapott vissza, amikor Moszkvában jártak
Wallenberg édesanyja, Maj, és mostohaapja, Fredrik von Dardek 1975-ben
Portré Wallenbergről, Dombrovszky festette Budapesten, 1944-ben
Magyar zsidók Auschwitzba érkeznek, 1944
Csillagos ház kapuja a Kossuth Lajos tér 18. szám alatt, Budapest
Magyar zsidók a birkenaui barakkok előtt, útban a különálló gázkamrák felé, 1944
Magyar zsidók Birkenauba érkeznek
Egy anyákból, gyerekekből és idősekből álló transzport 1944 elején
Zsidó nők és gyermekek sorsukra várva, Birkenau, 1944. május
Szelekcióra várva, Birkenau
Deportáltak várnak a szelekcióra, Birkenau, 1944
A szelekció folyamata. A munkára alkalmasak és alkalmatlanok szétválasztása
Úton a krematórium felé, Birkenau, 1944
Nyilas gyűlés a Hűség Házában
Nyilas gyűlés a Hűség Házában
Szálasi Ferenc üdvözli a Honvédelmi Minisztérium nyilas parancsőrtisztjei
Nyilas pártszolgálatosok felvonulása az Andrássy úton a puccs után
Szálasi Ferenc a Várban, 1944. október 15
Raoul Wallenberg a budapesti svéd követségen, 1944. november
A Svéd követség és a Svéd Vöröskereszt kórháza, 1944
A Svéd Vöröskereszt kórháza Budapesten, 1944
Sárga csillagos zsidó család, 1944
Svéd menlevéllel rendelkező üldözöttek megmentése, 1944
Svéd menlevéllel rendelkező üldözöttek kiszabadítása (Wallenberg hátratett kézzel, kalapban áll), 1944
Wallenberg az íróasztalánál munkatársaival 1944. november 26-án
Wallenberg hivatalában, az íróasztalánál, 1944. november 26-án
Menlevélre várakozók a Vadász utcai Üvegház előtt
Sárga csillagos pár. Budapest, 1945. január 19
Internáltak Kistarcsán, 1944
Védlevélre várók a svájci konzulátus épülete előtt a Vadász utcában
A gettó határát jelző tábla, 1944
Csillagos ház a budapesti Tímár utca 2. szám alatt, 1944. május-június
A genfi Nemzetközi Vöröskeresztbizottság igazolása, védett házban igazoltan tartózkodik
A Pápai követség védlevele
A Svájci Követség igazolása, csoportos útlevélben szerepel
A Svéd Királyi Követség igazolása svéd védőútlevél kiállításáról, Wallenberg sokszorosított aláírásával
A Svéd Királyi Követség igazolása, hogy a Schutzpass érvényes útlevél, Wallenberg sokszorosított aláírásával
A svéd követség által kibocsátott területenkívüliséget igazoló okmány
A Svéd Vöröskereszt oltalomlevele (Schutzbrief)
A Svéd Vöröskereszt oltalomlevele (Schutzbrief), Valdemar Langlet aláírásával
A Svéd Vöröskereszt oltalomlevele (Schutzbrief), Valdemar Langlet aláírásával
Elhurcolt utolsó levele
Ideiglenes védlevél (Vorpass), amelyet 1944. dec. - 1945. jan. között állítottak ki
KEOKH igazolvány, mint svéd állampolgár megkülönböztető sárga csillag viselése alól mentesül
Mentesítő okirat a zsidókra vonatkozó rendelkezések alól
Svéd menlevél (Schutzpass) Danielsson aláírásával
Svéd menlevél (Schutzpass) Danielsson aláírásával
Svéd menlevél (Schutzpass) Danielsson aláírásával
Svéd menlevél (Schutzpass) Danielsson aláírásával
Svéd védett lakás vagy iroda jelzése
Védlevelek, igazolványok
Védlevelek, igazolványok
Védlevelek, igazolványok
Wallenberg által aláírt igazolás