Kormányhatározat

1378/2011. (XI. 8.) Korm. határozat

a 2012-es Raoul Wallenberg Évről az embermentő diplomata születésének 100. évfordulója alkalmából és a Raoul Wallenberg Emlékbizottság felállításáról

A Kormány

a) támogatja, hogy 2012-ben Raoul Wallenberg Év kerüljön megrendezésre és felhívja a külügyminisztert, hogy a Balassi Intézet bevonásával gondoskodjon a Raoul Wallenberg Év programjainak megvalósításáról;
Felelős:      külügyminiszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidő:    folyamatosan

b) felhívja a külügyminisztert, hogy a Raoul Wallenberg Év megrendezése érdekében Emlékbizottságot hozzon létre, amely a Centenárium programjaiért felelős;
Felelős:      külügyminiszter
Határidő:    azonnal

c) felhívja a Kormány tagjait, hogy a Raoul Wallenberg Év méltó előkészítéséhez és lebonyolításához szükséges kormányzati részvételt és támogatást biztosítsák.

2. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba.